thema's icoon Themas

Gemeente Venray - Uitkijktoren bij de Paardekop

Nationale Bossenstrategie

26 maart 2020

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), de Unie van Bosgroepen en de Algemene Vereniging Inlands Hout, geadviseerd door Wageningen University and Research, hebben zich verenigd om gezamenlijk voorstellen te doen aan het ministerie van LNV en het IPO voor de Nationale Bossenstrategie. Ook vanuit het Natuurnetwerk Gemeenten, als lid van de VBNE, is input geleverd en meegedacht over deze voorstellen. 

Onze uitgangspunten zijn:

Het Nederlandse bos is waardevol en van toenemend maatschappelijk belang, maar het staat tegelijkertijd sterk onder druk.Onze bossen zijn multifunctioneel, maar niet alles kan overal; diversiteit aan eigendom biedt kansen voor maatwerk.

We doen verschillende voorstellen, onder andere over het voorkomen van ontbossing, het versterken van de biodiversiteit en het stimuleren van een duurzame houtketen. Met aandacht voor wat de sector zelf kan doen en waar we de overheid bij nodig hebben. Om alle doelen uit de Bossenstrategie daadwerkelijk te realiseren is een goed uitvoeringsprogramma nodig, met aandacht voor een robuuste financiering van de maatregelen en een goede kennisbasis. Meer leest u in onze handreiking aan het ministerie van LNV en het IPO.

Op de algemene ledenvergadering van het Natuurnetwerk Gemeenten, in november 2019, hebben de gemeenten een discussie gevoerd over wat zij belangrijk vinden in de Bossenstrategie en de uitvoering daarvan. De input uit deze discussie is rechtstreeks aan de projectleiders vanuit LNV en het IPO meegegeven. 

Nationale Bossenstrategie