thema's icoon Themas

Gemeente Venray - Uitkijktoren bij de Paardekop

Vertegenwoordiging gemeenten in werkgroepen VBNE

De gemeenten Nunspeet en Ermelo zijn namens het Natuurnetwerk Gemeenten lid van de regiegroep ‘Plein van de beheerpraktijk’ van de VBNE. De opdracht van de regiegroep is te werken aan gunstige financiële, juridische en bestuurlijke randvoorwaarden voor professioneel bos- en natuurbeheer, op basis van up-to-date basisgegevens en inzichten. Alle producten kunt u vinden via www.vbne.nl/pleinen

De gemeente Bergeijk is namens het Natuurnetwerk Gemeenten lid van de werkgroep vrijwilligers. Deze valt onder het Plein van de professionals van de VBNE. Op dit plein wordt gewerkt aan gunstige voorwaarden van de professionals (waaronder arbeidsvoorwaarden), nu en in de toekomst. In de werkgroep vrijwilligers wordt gewerkt aan gezamenlijke scholing, juridische voorwaarden en organisatie van vrijwilligers die in beheer van bos- en natuurterreinen kunnen worden ingezet.

Vertegenwoordiging gemeenten in werkgroepen VBNE