thema's icoon Themas

Gemeente Venray - Uitkijktoren bij de Paardekop

Kennisontwikkeling voor professioneel terreinbeheer

Gemeenten kunnen voor voordeeltarief deelnemen aan de veldwerkplaatsen. Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten in het veld waar kennis wordt uitgewisseld tussen beheerders, onderzoekers en beleidsmakers over natuurbeheer en –herstel. Zie voor meer informatie en de agenda www.veldwerkplaatsen.nl

Gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan werkschuurbijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten waar problemen uit de dagelijkse beheerpraktijk worden gedeeld en bediscussieerd. Zie voor meer informatie de agenda op de site van de VBNE: www.vbne.nl/agenda

Kennisontwikkeling voor professioneel terreinbeheer