thema's icoon Themas

Gemeente Venray - Uitkijktoren bij de Paardekop

Waterschapsverkiezingen

In de waterschapsbesturen is sprake van een geborgde zetel voor natuurterreineigenaren. De VBNE co├Ârdineert de procedure die zorgt voor invulling van die geborgde zetels. U als gemeenten met natuurterreinen in eigendom, en als lid van de VBNE, kunnen invloed uitoefenen op wie in het waterschapsbestuur (het betreffende waterschap waar uw gemeente onder valt) de belangen van natuurterreineigenaren behartigt. Dit kan op twee manieren:

  • U kunt namen aandragen voor de benoemingsadviescommissies, waarin de kandidaten voor de geborgde zetel worden beoordeeld en geselecteerd. Dit kunnen zowel wethouders als ambtenaren zijn. De deadline hiervoor is reeds verlopen.
  • U kunt kandidaten aanleveren voor invulling van de geborgde zetels. Dit kunnen geen wethouders zijn, wel ambtenaren. De procedure hiervoor wordt begin maart 2018 opengesteld en de deadline is 1 mei 2018.

De benoemingsadviescommissies zijn reeds ingesteld.  

Waterschapsverkiezingen